Back
         
Scroll down to read

Stichting TalkUbuntu

ANBI GEGEVENS

De stichting is opgericht op 23 juli 2015 door R&W Notariskantoor te Rotterdam.

Bestuursleden:
Louïs Krüger, voorzitter
Harry Stam, secretaris
Koen Vliegenthart, penningmeester

De bestuursleden krijgen geen vergoeding anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Doel van de stichting is het uitdragen van het Afrikaanse “Ubuntu” gedachtengoed op scholen en andere onderwijsinstellingen wereldwijd en aan andere organisaties.

Beleidsplan 2015-2018:
Het werven van fondsen om het computerprogramma op te zetten die het mogelijk maakt om kontakten te leggen tussen scholen en alle andere belanghebbenden en geïnteresseerden, en vervolgens het bekendmaken en promoten van het gebruik van het programma door de verschillende doelgroepen.

De stichting is gevestigd aan de ’s-Gravenweg 400, 2905 LC te Capelle aan den IJssel.
Kontakt-emailadres voor het bestuur: koen@vliegenthart.org.

Financiële verantwoording: de eerste verantwoording zal zijn over 2015, deze wordt in de loop van 2016 op deze site geplaatst.

RSIN nummer: 855410784
KvK nummer: 63808439

Bankrekening: NL60INGB0007051519